176. седница Владе Републике Србије, 2. децембар 2015. године

 • Предлог закона о буџету Републике Србије за 2016. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2016. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2016. годину

  Садржај датотеке
  - Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2015. годину
  - Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015. годину
  - Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2015. годину
  - Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2015. годину

 • Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама (са табелом усклађености)
  66.27 KB
 • Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему
  74.08 KB
 • Предлог закона о допуни Закона о Уставном суду
  14.41 KB