66. седница Владе Републике Србије, 7. април 2005. године