171. седница Владе Републике Србије, 12. новембар 2015. године