169. седница Владе Републике Србије, 5. новембар 2015. године