156. седница Владе Републике Србије, 19. септембар 2015. године