141. седница Владе Републике Србије, 16. јул 2015. године