135. седница Владе Републике Србије, 2. јул 2015. године