131. седница Владе Републике Србије, 18. јун 2015. године