126. седница Владе Републике Србије, 29. мај 2015. године