108. седница Владе Републике Србије, 26. март 2015. године