63. седница Владе Републике Србије, 17. март 2005. године