80. седница Владе Републике Србије, 6. јануар 2015. године