76. седница Владе Републике Србије, 25. децембар 2014. године