73. седница Владе Републике Србије, 19. децембар 2014. године