72. седница Владе Републике Србије, 15. децембар 2014. године