69. седница Владе Републике Србије, 7. децембар 2014. године