56. седница Владе Републике Србије, 15. октобар 2014. године