55. седница Владе Републике Србије, 9. октобар 2014. године