53. седница Владе Републике Србије, 2. октобар 2014. године