47. седница Владе Републике Србије, 13. септембар 2014. године