41. седница Владе Републике Србије, 14. август 2014. године