8. седница Владе Републике Србије, 22. мај 2014. године