59. седница Владе Републике Србије, 17. фебруар 2005. године