144. седница Владе Републике Србије, 7. март 2014. године