129. седница Владе Републике Србије, 20. јануар 2014. године