120. седница Владе Републике Србије, 18. децембар 2013. године