103. седница Владе Републике Србије, 21. октобар 2013. године