90. седница Владе Републике Србије, 25. август 2013. године