87. седница Владе Републике Србије, 31. јул 2013. године