85. седница Владе Републике Србије, 19. јул 2013. године