83. седница Владе Републике Србије, 12. јул 2013. године