81. седница Владе Републике Србије, 5. јул 2013. године