75. седница Владе Републике Србије, 18. јун 2013. године