66. седница Владе Републике Србије, 30. април 2013. године