21. јануар 2005. године: Конференција за новинаре потпредседника Владе Републике Србије Мирољуба Лабуса, заменика директора Управе царина Србије Весне Хрељац-Ивановић и начелника Одељења за порекло робе и преференцијале Управе царина Србије Тихомира Богићевића. Тема: Шећер.