41. седница Владе Републике Србије, 29. децембар 2012. године