37. седница Владе Републике Србије, 20. децембар 2012. године