36. седница Владе Републике Србије, 13. децембар 2012. године