35. седница Владе Републике Србије, 6. децембар 2012. године