24. седница Владе Републике Србије, 18. октобар 2012. године