22. седница Владе Републике Србије, 4. октобар 2012. године