51. седница Владе Републике Србије, 23. децембар 2004. године