11. седница Владе Републике Србије, 30. август 2012. године