666. седница Владе Републике Србије, 29. мај 2012. године