663. седница Владе Републике Србије, 24. мај 2012. године