646. седница Владе Републике Србије, 12. април 2012. године