639. седница Владе Републике Србије, 29. март 2012. године