630. седница Владе Републике Србије, 9. март 2012. године