628. седница Владе Републике Србије, 7. март 2012. године