626. седница Владе Републике Србије, 1. март 2012. године